mandag 4. november 2013

Logikk, samarbeid og tegning

I dag har jeg hatt første dag som kontaktlærer for en sjetteklasse. Jeg brukte en tegneaktivitet som fungerte såpass bra at jeg har lyst til å dele tipset her på bloggen min.

Oppgaven heter "Å sortere informasjon", og går ut på å samarbeide med to andre elever om å tegne en tegning. Hver elev får en lapp som inneholder 10 opplysninger, og den ferdige tegningen skal inneholde alle opplysningene. For å få tegningen riktig, må elevene sette sammen logiske opplysninger knyttet til høyre/venstre, sol/skygge, plassering av vinduer, le-siden av huset osv.

Denne aktiviteten hadde jeg selv da jeg gikk på barneskolen for 25 år siden, og jeg likte den så godt at jeg rekonstruerte den da jeg gikk på lærerhøgskolen.

Last ned og bruk med dine egne elever! (pdf, 142 kb)

En side klippes opp til elevene, den andre er din fasit som du bruker til å kontrollere elevenes tegninger når de mener de er ferdige. Jeg delte også ut A3-ark, som jeg brettet på midten. På den måten fikk elevene fire sider til å prøve seg frem på.

På sjette trinn var det en del elever som ble ferdige på 30-40 minutter i dag. Elever som blir ferdige, kan gå rundt og sjekke andre sine tegninger - men uten å hjelpe for mye. Hvis få blir ferdige, kan de ta vare på info-lapp og tegning og hente den frem igjen seinere. Da kan de samarbeide med noen andre elever, så lenge gruppen har alle tre lappene.

Takk til Karstein Dolvik, som gjorde dette med klassen min på Søfteland skule sent på 1980-tallet. J

Ingen kommentarer: