torsdag 28. november 2013

Kunnskap gjennom spill (Europa)

Elevene mine skal lære om Europa i samfunnsfag på 6. trinn, og det er en del faktakunnskap jeg ønsker at de skal huske:
  • Navn på hovedstedene i 13 utvalgte land (Norden pluss de største / viktigste landene) - eller alle.
  • Flaggene til de 13 utvalgte landene - eller alle
  • Plassere de 13 landene på kartet - eller alle
  • Hvilke land som er de største i Europa (gjerne de 10 største )
  • Hvilke land som er de mest folkerike i Europa (gjerne de 10 mest folkerike)
Dette står kanskje i noen av samfunnsfagsbøkene som finnes, men mine elever har ikke egen lærebok. Uansett tror jeg ikke den læringsformen som heter "les det og husk det" er særlig effektiv, heller ikke "hør det og husk det". Derfor har jeg laget noen helt enkle spill. Det er tosidige "memorykort" med spørsmål på en side og svar på den andre, eller lapper som skal plasseres riktig på et skjema eller et kart.


Spillene skrives ut på ensidig utskrift med farge. Elevene klipper, bretter og limer - og vips, så har klassen laget seg ulike spill for å lure hjernen til å huske "pensum". Til en hel klasse holder det med to sett med utskrifter.

Jeg har brukt det i klassen min denne uken, og det var vellykket. Noen elever ropte høyt av mestringsglede når de klarte å plassere de ti største landene i riktig rekkefølge. Andre nektet å sende hovedstadsspillet videre fordi de ikke kunne alle enda. Nå blir spillene liggende i basen vår en stund fremover, muligens ut skoleåret.


Elevene mine har også prøvd noen digitale spill. Her kan du sjekke om du klarer å plassere alle landene i Europa på kartet. En del av elevene mine klarer 100% rett, og jeg er kjempestolt over dem. :) Du finner flere spill på gruble.net.

Og husk: God læring er viktigere enn god undervisning.

Ingen kommentarer: