torsdag 28. november 2013

Kunnskap gjennom spill (Europa)

Elevene mine skal lære om Europa i samfunnsfag på 6. trinn, og det er en del faktakunnskap jeg ønsker at de skal huske:
  • Navn på hovedstedene i 13 utvalgte land (Norden pluss de største / viktigste landene) - eller alle.
  • Flaggene til de 13 utvalgte landene - eller alle
  • Plassere de 13 landene på kartet - eller alle
  • Hvilke land som er de største i Europa (gjerne de 10 største )
  • Hvilke land som er de mest folkerike i Europa (gjerne de 10 mest folkerike)
Dette står kanskje i noen av samfunnsfagsbøkene som finnes, men mine elever har ikke egen lærebok. Uansett tror jeg ikke den læringsformen som heter "les det og husk det" er særlig effektiv, heller ikke "hør det og husk det". Derfor har jeg laget noen helt enkle spill. Det er tosidige "memorykort" med spørsmål på en side og svar på den andre, eller lapper som skal plasseres riktig på et skjema eller et kart.


Spillene skrives ut på ensidig utskrift med farge. Elevene klipper, bretter og limer - og vips, så har klassen laget seg ulike spill for å lure hjernen til å huske "pensum". Til en hel klasse holder det med to sett med utskrifter.

Jeg har brukt det i klassen min denne uken, og det var vellykket. Noen elever ropte høyt av mestringsglede når de klarte å plassere de ti største landene i riktig rekkefølge. Andre nektet å sende hovedstadsspillet videre fordi de ikke kunne alle enda. Nå blir spillene liggende i basen vår en stund fremover, muligens ut skoleåret.


Elevene mine har også prøvd noen digitale spill. Her kan du sjekke om du klarer å plassere alle landene i Europa på kartet. En del av elevene mine klarer 100% rett, og jeg er kjempestolt over dem. :) Du finner flere spill på gruble.net.

Og husk: God læring er viktigere enn god undervisning.

mandag 4. november 2013

Logikk, samarbeid og tegning

I dag har jeg hatt første dag som kontaktlærer for en sjetteklasse. Jeg brukte en tegneaktivitet som fungerte såpass bra at jeg har lyst til å dele tipset her på bloggen min.

Oppgaven heter "Å sortere informasjon", og går ut på å samarbeide med to andre elever om å tegne en tegning. Hver elev får en lapp som inneholder 10 opplysninger, og den ferdige tegningen skal inneholde alle opplysningene. For å få tegningen riktig, må elevene sette sammen logiske opplysninger knyttet til høyre/venstre, sol/skygge, plassering av vinduer, le-siden av huset osv.

Denne aktiviteten hadde jeg selv da jeg gikk på barneskolen for 25 år siden, og jeg likte den så godt at jeg rekonstruerte den da jeg gikk på lærerhøgskolen.

Last ned og bruk med dine egne elever! (pdf, 142 kb)

En side klippes opp til elevene, den andre er din fasit som du bruker til å kontrollere elevenes tegninger når de mener de er ferdige. Jeg delte også ut A3-ark, som jeg brettet på midten. På den måten fikk elevene fire sider til å prøve seg frem på.

På sjette trinn var det en del elever som ble ferdige på 30-40 minutter i dag. Elever som blir ferdige, kan gå rundt og sjekke andre sine tegninger - men uten å hjelpe for mye. Hvis få blir ferdige, kan de ta vare på info-lapp og tegning og hente den frem igjen seinere. Da kan de samarbeide med noen andre elever, så lenge gruppen har alle tre lappene.

Takk til Karstein Dolvik, som gjorde dette med klassen min på Søfteland skule sent på 1980-tallet. J