onsdag 11. september 2013

Praktpedagog: Reidar Haugen

Valgkampen er over, og mange har sagt mye om kvaliteten på lærere. Men her er et godt eksempel til etterfølgelse.

Kroppsøvingslærer Reidar Haugen har fått elever på 10. trinn til å gå på fjellturer sammen på fritiden. Hvordan gjorde han det? Jo, han brukte to viktige motivasjoner: Teknologi og humor.

Teknologibiten er ikke noe komplisert, bare så enkelt at elevene skal ta bilde av seg selv på toppen og sende til læreren / dele med klassen. Og humorbiten er også ganske enkel. "Gjør nåkke gøy!"

Hvordan får vi elever til å gjøre noe gøy? Jo, vi viser dem hvordan det kan gjøres. Sånn som dette:

Giftlokket legger seg over byen... ;) 
Bildet er hentet fra bt.no, fotograf ikke oppgitt.

Gjennom denne enkle aktiviteten har læreren klart å oppfylle den første setningen i det viktigste faget i skolen:
Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede. 
(Udir)

Målet med faget er nemlig ikke at elevene skal ha vært på ett fjell (eller syv) i løpet av skoletiden, men at de skal fortsette å være i aktivitet etter at de er ferdige.

Når ting kan gjøres på to måter, velg den morsomste!

Reidar Haugen, du er en praktpedagog. Fortsett med det du gjør, mange kan lære noe av deg.

Kilde: BT.no