onsdag 21. august 2013

De viktigste endringer i læreplaner på barnetrinnet

Jeg har tidligere lagt ut en 22-siders pdf-fil av samtlige kompetansemål for barnetrinnet. Her får du en oversikt over de viktigste endringene. Oversikten kan du også laste ned som pdf-fil:

Noen strukturelle endringer:
»       Norsk og engelsk: Nye hovedområder, Muntlig kommunikasjon og Skriftlig kommunikasjon
»       Norsk: Hovedområdet Sammensatte tekster er ute
»       Naturfag: Hovedområdet Verdensrommet er ute
»       I Samfunnsfag er det et nytt hovedområde: Utforskaren

Noen hovedtrekk:
»       Det er presisert hva elevene skal kunne samtale om
»       Noen mål er skjerpet ved at elevene skal kunne beskrive, forklare osv.
»       I matematikk må elevene finne informasjon selv og vurdere svarene, ikke bare regne ut
»       Økt fokus på kildekritikk der elevene før skulle «finne informasjon»
»       I naturfag og samfunnsfag er grensesetting og respekt kommet inn
»       Endrede krav til digitale og andre hjelpemidler
»       Presisert hvilken type tekster elevene skal skrive i norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag

Norsk
»       Nye navn på hovedområdene
˃       Muntlige tekster -> Muntlig kommunikasjon
˃       Skriftlige tekster -> Skriftlig kommunikasjon
˃       Sammensatte tekster er ute
˃       Språk og kultur -> Språk, litteratur og kultur
»       Krav til at elevene skal lytte, lese og skrive på bokmål og nynorsk
»       Bevissthet rundt skille mellom dialekt og skriftspråk

Matematikk
»       Ikke så mange nye mål, men noen endringer
»       Mer vekt på algebra på barnetrinnet
»       Mer vekt på å samtale om
»       Mer vekt på å eksperimentere og prøve ut
»       Mer vekt på å vurdere om svar er rimelige

Engelsk
»       Hovedområdet Kommunikasjon er delt opp
˃       Muntlig kommunikasjon
˃       Skriftlig kommunikasjon
»       I de nye hovedområdene er det presisert hva elevene skal kunne muntlig og skriftlig
˃       Sjekk nøye selv hva elevene skal beherske muntlig og skriftlig

Naturfag
»       Hovedområdet «Verdensrommet» er borte, men kompetansemålene skal ivaretas under andre hovedområder
»       Mer vekt på å forklare hvorfor under Teknologi og design
»       Klima og ekstremvær er inne
»       Faremerking og skadelig lys og lyd er nytt / endret
»       Skrive rapport og bearbeide tekster
»       Noen kompetansemål er flyttet mellom trinnene

Samfunnsfag
»       Nytt hovedområde: Utforskaren
»       Parallell til Forskerspiren i naturfag
»       Sier hvordan elevene skal jobbe i faget
»       Barns rettigheter er inne
»       Grensesetting og respekt for andre er inne
»       Konkrete krav til hva elevene skal kunne plassere på kartet
»       Skrive samfunnsfaglig tekst

Ingen kommentarer: