onsdag 21. august 2013

De viktigste endringer i læreplaner på barnetrinnet

Jeg har tidligere lagt ut en 22-siders pdf-fil av samtlige kompetansemål for barnetrinnet. Her får du en oversikt over de viktigste endringene. Oversikten kan du også laste ned som pdf-fil:

Noen strukturelle endringer:
»       Norsk og engelsk: Nye hovedområder, Muntlig kommunikasjon og Skriftlig kommunikasjon
»       Norsk: Hovedområdet Sammensatte tekster er ute
»       Naturfag: Hovedområdet Verdensrommet er ute
»       I Samfunnsfag er det et nytt hovedområde: Utforskaren

Noen hovedtrekk:
»       Det er presisert hva elevene skal kunne samtale om
»       Noen mål er skjerpet ved at elevene skal kunne beskrive, forklare osv.
»       I matematikk må elevene finne informasjon selv og vurdere svarene, ikke bare regne ut
»       Økt fokus på kildekritikk der elevene før skulle «finne informasjon»
»       I naturfag og samfunnsfag er grensesetting og respekt kommet inn
»       Endrede krav til digitale og andre hjelpemidler
»       Presisert hvilken type tekster elevene skal skrive i norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag

Norsk
»       Nye navn på hovedområdene
˃       Muntlige tekster -> Muntlig kommunikasjon
˃       Skriftlige tekster -> Skriftlig kommunikasjon
˃       Sammensatte tekster er ute
˃       Språk og kultur -> Språk, litteratur og kultur
»       Krav til at elevene skal lytte, lese og skrive på bokmål og nynorsk
»       Bevissthet rundt skille mellom dialekt og skriftspråk

Matematikk
»       Ikke så mange nye mål, men noen endringer
»       Mer vekt på algebra på barnetrinnet
»       Mer vekt på å samtale om
»       Mer vekt på å eksperimentere og prøve ut
»       Mer vekt på å vurdere om svar er rimelige

Engelsk
»       Hovedområdet Kommunikasjon er delt opp
˃       Muntlig kommunikasjon
˃       Skriftlig kommunikasjon
»       I de nye hovedområdene er det presisert hva elevene skal kunne muntlig og skriftlig
˃       Sjekk nøye selv hva elevene skal beherske muntlig og skriftlig

Naturfag
»       Hovedområdet «Verdensrommet» er borte, men kompetansemålene skal ivaretas under andre hovedområder
»       Mer vekt på å forklare hvorfor under Teknologi og design
»       Klima og ekstremvær er inne
»       Faremerking og skadelig lys og lyd er nytt / endret
»       Skrive rapport og bearbeide tekster
»       Noen kompetansemål er flyttet mellom trinnene

Samfunnsfag
»       Nytt hovedområde: Utforskaren
»       Parallell til Forskerspiren i naturfag
»       Sier hvordan elevene skal jobbe i faget
»       Barns rettigheter er inne
»       Grensesetting og respekt for andre er inne
»       Konkrete krav til hva elevene skal kunne plassere på kartet
»       Skrive samfunnsfaglig tekst

onsdag 14. august 2013

Endringer i læreplaner august 2013 - barneskole

Kjære lærere: Velkommen tilbake fra en lang og velfortjent ferie. Jeg har en god og en dårlig nyhet til deg.

Den dårlige først. Mens du har hatt ferie, har læreplanene blitt endret. De nye planene ble publisert rett før skoleferien, men da hadde du sikkert hodet fullt av Roma, hytte og skalldyr. Og endringene er positive, for all del. Men for deg er det dårlig nytt, fordi det betyr mer arbeid. Du må studere den nye planen, spore endringer, revidere årsplaner og undervisningsopplegg du har brukt tidligere m.m. Håper du liker sånt. Hvis ikke, bør du klikke her.

Men så var det den gode nyheten. Jeg har nemlig allerede jobbet en del timer med de nye læreplanene, og har lagt merke til en del nyheter og endringer. Og nå kan jeg tilby deg et oppdatert, utskriftsvennlig dokument med alle nyheter og endringer for hele barnetrinnet. Versågod!

Last ned alle kompetansemål for 1.-4. trinn (pdf, 661 KB)

Last ned alle kompetansemål for 5.-7. trinn (pdf, 638 KB)

Og så kommer det litt tekstreklame: Dokumentene har jeg laget som en del av et kurs jeg tilbyr, om hva som er nytt og endret i læreplanene. Jeg skal holde dette kurset for noen skoler nå ved skolestart, og da viser jeg også tips til hvordan nye mål kan nåes, og jeg trekker opp noen større linjer og viser sammenhenger mellom ulike fag og trinn. Ta gjerne kontakt hvis du vil høre mer om kurs jeg kan tilby. Epost eller telefon 924 00 514.

Lykke til med oppstarten av nytt skoleår!

søndag 4. august 2013

Aldri mer masete unger på butikken?

Joda, det er mulig.

Det vil si, ungene mine maser nesten like mye nå. Men nå sier de: "Kan jeg få være med på butikken? Kan jeg få handlelapp?"

Hemmeligheten? Her er den, og nå er det ikke hemmelig lenger:


Sånn ser det ut når datteren min på snart tre år er med på butikken. Hun pleier stort sett å ha de samme tre tingene på lappen sin, men er fornøyd med det. :)

- Nå mangler vi bare bleier, Pappa!