tirsdag 11. desember 2012

Praktpedagog: Bjørn Helge Græsli

Det er lenge siden sist. Ikke av mangel på kandidater, men mer av mangel på tid. Men i dag er det på tide å utrope en ny praktpedagog.

Jeg har endelig fått anledning til å høre Bjørn Helge Græsli snakke om vurderingsarbeid, og det var veldig spennende. Han viser hvordan han jobber systematisk ved hjelp av digitale verktøy, både i og utenfor læringsplattformen. Her er noen av punktene fra hans presentasjon:


  • God bruk av digitale verktøy kan gi oss mer tid ansikt til ansikt med elevene
  • Elever som får vurdering uten karakter viser best fremgang, og får økt motivasjon i faget
  • Det beste verktøyet i hele itslearning er lyd- og videoopptakeren
  • Vurder hvilket utbytte elevene vil ha av leksene før du gir den


Bjørn Helge, du er en praktpedagog! Fortsett med det du gjør. Norsk skole trenger slike som deg.

Du finner flere tips og tanker fra Bjørn Helge på bloggen hans og på twitter.

Ingen kommentarer: