torsdag 15. september 2011

Det logiske norske språket

Har du noen gang slitt med å lære deg et annet språk? Ikke sett systemet, ikke skjønt hvorfor det må være så vanskelig? For norsk er jo så enkelt i forhold. Kjenner du følelsen? Vel, prøv å se mønsteret i denne rekken:

En = første
To = andre
Tre = tredje
Fire = fjerde
Fem = femte
Seks = sjette
Syv = syvende
Åtte = åttende
Ni = niende
Ti = tiende
Elleve = ellevte
Tolv = tolvte
Tretten = trettende
Fjorten = fjortende

Fortsettelsen er heldigvis noenlunde logisk...

Ingen kommentarer: