mandag 11. april 2011

Hvorfor gir vi elevene lekser?

Lekser må elevene ha, ellers lærer de ikke det de skal. Sånn er det jo, fordi sånn har det alltid vært.

Mine besteforeldre gikk på skolen annenhver dag. Lørdag var også skoledag. De yngste elevene på skolen gikk tre dager, de eldste gikk de tre andre dagene. Og den dagen de ikke gikk på skolen, måtte de sitte hjemme og gjøre lekser for å lære på egen hånd.

Nå har vi skole fem dager i uken. Mine elever er på skolen 29 timer i uken. Reise kommer i tillegg, det samme gjør fritidsaktiviteter og sosialt samvær med venner. Og så skal de gjøre lekser i tillegg. Hvorfor?

Jeg gir elevene lekser. Men ikke uten at jeg har tenkt over om dette er en god lekse. Og hva er gode lekser? Her er noen eksempler.

  • Repetisjon av forrige time. En oppsummerende tekst eller oppgaver som krever at elevene bruker det de har lært. Bør gjøres raskest mulig etter forrige time, helst samme dag. Etterarbeid.
  • Forberedelse til neste time. Kan være repetisjon av et tidligere emne eller oppsummering av grunnleggende forståelse før ny læring. Bør gjøres dagen før ny time. Forarbeid.
  • Test av forkunnskaper. Bør gjøres minst et døgn før timen starter, læreren bruker elevenes innspill til å legge timen på rett nivå, eventuelt tilpasse til individuelt nivå. Nivåtilpasning.
  • Idemyldring. Kreativ lekse, "hva tenker du på når du hører ordet klassisk musikk". Ligner litt på test av forkunnskaper, men uten kartleggingen. Skal åpne tilkoblingspunkter der ny læring skal kobles inn. Klargjøring.
  • Morsomme og spennende lekser. Dataspill, filmer, musikk, bilder. Skal skape begeistring og undring. Motivasjon.
Husk at lekser ikke trenger å være en lesetekst i en lærebok, svare på spørsmål, regne ut svar på en oppgave eller skrive en tekst som besvarer en bestemt oppgave.

Hvis du har flere eksempler på gode lekser, blir jeg glad for at du deler dem i kommentarfeltet. Og si gjerne ifra hvis du er uenig.

10 poeng til den som kan finne et dataspill som oppfyller et par av punktene over her. :)

4 kommentarer:

Boaen sa...

Hva med Universell matematikk? Frikjøpt av Bergen kommune.
http://www.kunnskap.no/demo/universell-matematikk

Tilfredstiller ikke alle punkter....

Torger Åge Sinnes sa...

Enkelt. ;)

Timez Attack. Multiplikasjon på elevenes premisser. Funker like godt i en 1. klasse som i en 5. klasse.

http://www.bigbrainz.com/

Nissemann sa...

Boaen: Jeg har ikke brukt Universell matematikk nok til å ha noen mening om det, beklager.

Torger: Ser veldig bra ut, filmen var i hvert fall god. Må teste spillet også en dag. Kanskje noe å bruke helt opp på ungdomsskolen? Det er ikke alle som kan gangetabellen...

Sitter akkurat og hører på en presentasjon om Kikora, som har motsatt intensjon. Matematikk skal IKKE være som et spill. Kanskje en kombinasjon av de to kan nå flere elever? Ulike læringsstiler osv.

MrsC sa...

Det er utrolig viktig for oss lærere å stoppe opp iblant og spørre oss selv nettopp det spørsmålet.. Hvorfor gir vi elevene lekser, og hvilken type lekser bør de ha? Og passer på at vi kan svare på spørsmålet på en tilfredsstillende og gjennomtenkt måte.

Timez Attack så ut som et veldig bra spill. Lager et innlegg om det på bloggen min også og linker til denne siden også.

Jeg har også tidligere laget et innlegg om "Meningsfulle lekser". Det finner du her: http://klasseromsprat.blogspot.com/2009/09/meningsfulle-lekser.html