onsdag 13. april 2011

It's learnings brukerkonferanse 2011, oppsummert

Mandag 
10:00: It's vorspiel
11:30: It's lunchtime
12:30: It's beginning
14:45: It's déjà vu
15:45: It's important
19:00: It's dinner
20:30: It's funny
21:30: It's brilliant
23:00: It's nachspiel
24:00: It's midnight

Tirsdag
9:00: It's me
10:00: It's over
11:00: It's parents
12:00: It's lunchtime
13:00: It's individual
14:00: It's integrated
15:00: It's easy
16:00: It's family time

Onsdag
9:00: It's business
9:30: It's Africa
10:00: It's changing
11:15: It's music
12:00: It's future
13:00: It's over

mandag 11. april 2011

Hvorfor gir vi elevene lekser?

Lekser må elevene ha, ellers lærer de ikke det de skal. Sånn er det jo, fordi sånn har det alltid vært.

Mine besteforeldre gikk på skolen annenhver dag. Lørdag var også skoledag. De yngste elevene på skolen gikk tre dager, de eldste gikk de tre andre dagene. Og den dagen de ikke gikk på skolen, måtte de sitte hjemme og gjøre lekser for å lære på egen hånd.

Nå har vi skole fem dager i uken. Mine elever er på skolen 29 timer i uken. Reise kommer i tillegg, det samme gjør fritidsaktiviteter og sosialt samvær med venner. Og så skal de gjøre lekser i tillegg. Hvorfor?

Jeg gir elevene lekser. Men ikke uten at jeg har tenkt over om dette er en god lekse. Og hva er gode lekser? Her er noen eksempler.

  • Repetisjon av forrige time. En oppsummerende tekst eller oppgaver som krever at elevene bruker det de har lært. Bør gjøres raskest mulig etter forrige time, helst samme dag. Etterarbeid.
  • Forberedelse til neste time. Kan være repetisjon av et tidligere emne eller oppsummering av grunnleggende forståelse før ny læring. Bør gjøres dagen før ny time. Forarbeid.
  • Test av forkunnskaper. Bør gjøres minst et døgn før timen starter, læreren bruker elevenes innspill til å legge timen på rett nivå, eventuelt tilpasse til individuelt nivå. Nivåtilpasning.
  • Idemyldring. Kreativ lekse, "hva tenker du på når du hører ordet klassisk musikk". Ligner litt på test av forkunnskaper, men uten kartleggingen. Skal åpne tilkoblingspunkter der ny læring skal kobles inn. Klargjøring.
  • Morsomme og spennende lekser. Dataspill, filmer, musikk, bilder. Skal skape begeistring og undring. Motivasjon.
Husk at lekser ikke trenger å være en lesetekst i en lærebok, svare på spørsmål, regne ut svar på en oppgave eller skrive en tekst som besvarer en bestemt oppgave.

Hvis du har flere eksempler på gode lekser, blir jeg glad for at du deler dem i kommentarfeltet. Og si gjerne ifra hvis du er uenig.

10 poeng til den som kan finne et dataspill som oppfyller et par av punktene over her. :)

søndag 10. april 2011

IKT grunnkurs på It's learnings brukerkonferanse

Jeg skal holde innlegg på It's learnings brukerkonferanse i Bergen 12. april 2011, og dette er ressursene jeg skal bruke:
Jeg har også laget en kortfilm-versjon som du kan se her: