onsdag 16. mars 2011

Snakk med elevene

Det har skjedd en katastrofe i Japan den siste uken. Barn og ungdom får med seg hva som skjer, og psykolog Atle Dyregrov anbefaler foreldre å snakke med barna om det som skjer. I tillegg har Magne Raundalen og Jon Håkon Schultz skrevet et brev om hvordan du kan snakke med barn om katastrofer (pdf).

Jeg har brukt filmklipp, grafikk, animasjoner og bilder i min samtale, du finner linker til dem på diigo. Noe er for å vise omfanget av katastrofen, noe er for å forklare årsaken til både jordskjelvet, tsunamien og atomkatastrofen. Som ungdomsskolelærer har jeg valgt å finne forklaringer i naturfaget og geologien.

Ingen kommentarer: