lørdag 5. mars 2011

Praktpedagog: Lars Mæhlen

Jeg fant et leserinnlegg i bladet Utdanning som var uvanlig godt skrevet. Ikke bare fordi det ikke handlet om klaging over regjeringen, lønnsoppgjøret eller bladet Utdanning, men fordi det dreier seg om forholdet mellom skolen og selve livet. Det inneholder også en del enkel psykologi som er så enkel at vi ofte overser det.

Disse rådene stiller jeg meg 100% bak, jeg prøver å følge dem selv både som forelder og lærer. Les og nyt, og kommenter gjerne.

* * *

Hva kan du som forelder gjøre for barnet ditt?

En nylig publisert rapport fra NIFU STEP – omtalt i Aftenposten lørdag 6.11.2010 - viser at elevenes familiebakgrunn har svært mye å si for hvordan det går på skolen. Som forelder er det derfor viktig å være bevisst på hva du kan gjøre for barnet ditt, slik at det mestrer skolehverdagen best mulig.

Som lærer har jeg ti råd å komme med:
  1. Snakk aldri negativt om et fag og ikke si at du slet med et fag selv. Dette forsterker bare barnets eventuelle egne problemer med faget.
  2. Snakk aldri negativt om skolen med barnet, men ta opp problemer med skolen direkte med lærer eller ledelsen på skolen først. På denne måten settes ikke eleven i en vanskelig lojalitetskonflikt selv.
  3. Snakk matematikk med barnet ditt hele tiden – begynn før barnet starter i 1. klasse. Om du er i butikken, så snakk høyt når du betaler og får igjen penger. Når du kjører bil og ser et trafikkskilt, snakk matematikk! Dette gjør matematikk mer praktisk og relevant for barnet.
  4. Vis interesse for bøker, aviser og nyheter – begynn før barnet starter i 1. klasse. Lån bøker på det lokale biblioteket og les for barnet ditt før det skal sove. På denne måten gjør du det å lese morsomt og relevant for barnet ditt.
  5. Involver barnet i familiens daglige drift. Fortell barnet hvorfor dere gjør som dere gjør. På denne måten utvikles barnets evne til kritisk refleksjon.
  6. Vær til stede når lekser skal gjøres. Ikke ta som en selvfølge at skolearbeidet går av seg selv. Oppmerksomhet rundt lekser, gir barnet en positiv tilbakemelding på arbeidet det har nedlagt.
  7. Ha forventninger til ditt eget barn. Ikke sammenlign med deg selv, men gi barnet tro på egne evner. Forventningsteorien bekrefter tydelig at tro på egne evner, øker barnets prestasjoner.
  8. Still opp på foreldremøter og still krav til skolen. På denne måten kan du være med og endre skolen i en retning som kan komme eget barn til gode.
  9. Bli kjent med de andre foreldrene i klassen. Snakk om felles regler, ta opp eventuelle problemer og inviter til samarbeid. Et trygt klassemiljø er lettere når også foreldrene er trygge på hverandre.
  10. Til slutt er det viktig å huske på at alle barn er forskjellige. Noen er flinke i teoretiske fag, andre i praktiske fag. Felles for alle barn er allikevel at alle kan noe. Gi derfor barnet ditt tro på egne styrker. Et barn som vet at det mestrer noe, gir ikke så lett opp når det møter motgang.
Fortsatt godt skoleår!

Lars Mæhlen, lærer i Skedsmoskolen

* * *

Lars Mæhlen, du er en praktpedagog. Fortsett med det du gjør, og skriv gjerne mer om det.

Gjengitt med tillatelse.

1 kommentar:

Anonym sa...

Tusen takk for at du likte rådene. Jeg har skrevet en del andre innlegg også. Her er min blogg:

http://machiavelli1.wordpress.com/

Lars :-)