mandag 28. mars 2011

Hvorfor tester vi elever?

Jeg har stilt meg selv - og mine elever - spørsmålet: Hvorfor tester vi elever? Vi kom frem til tre svar:

  1. Vi tester for å finne ut måloppnåelse. Disse testene er vurderingsgrunnlag, og brukes til å bestemme elevens karakter. Eleven får ikke automatisk noen ny sjanse til å forbedre karakteren.
  2. Vi tester for å lære fakta, for eksempel gjennom et spørrespill der spørsmålene kommer flere ganger. Kunnskapsspill.no er et eksempel på dette.
  3. Vi tester for å kartlegge hva hver enkelt elev kan og ikke kan, og gir dem deretter tilpasset undervisning. 
Forrige uke hadde jeg den tredje typen test, nemlig en test der elevene ble testet i lekseoppgaver, fikk rask tilbakemelding på hva de hadde fått rett og feil, og fikk et løsningsforslag de kunne studere for å se eksempel på  riktig metode til hver oppgave.

Opplevelsen var udelt positiv. Elevene var disiplinerte under testen, nysgjerrige på hva de hadde gjort feil og ivrige etter å få se løsningsforslaget etterpå. Jeg instruerte elevene i å ikke kikke på hverandre under testen, og å ikke jukse under poengberegningen. Dette ville gjøre at resultatet deres ikke ble riktig, og de ville miste verdifull tilbakemelding.

Elevene utførte prøven på papir før de logget seg på It's learning og valgte rett svaralternativ. Testen på Itsl hadde trekk for gale svar, sånn at elevene ikke skulle gjette. Og på ganske kort tid hadde elevene fått tilbakemelding på hva de fikk til, hva de ikke fikk til og hva de bommet på.

Det er ikke i hver mattetime at elever spør om å få jobbe i en pause for å rekke å få tilbakemelding på sin test, eller spurte pent om å få beholde løsningsforslaget fordi det var nyttig. Veldig moro!

2 kommentarer:

Aud Venke sa...

Denne var interessant. Svara dei først på papir og så gjorde det på Its? Eg ser at dei har lett for å ikkje kladde når dei går direkte til PC så kanskje det hadde vore ein ide å bruke.

Nissemann sa...

Ja, de løste oppgavene på papir. Bare kladding, ikke innføring, vise utregning osv. Og så var det flervalgsoppgaver med trekk på Itsl.

Elevene fikk beskjed om å ikke tippe hvis deres alternativ ikke var på listen, det ville ikke lønne seg i lengden. Dermed satt de igjen med
1) oppgaver de visste de klarte,
2) oppgaver de visste de ikke klarte, og
3) oppgaver de trodde de klarte, men som var feile.