søndag 15. november 2009

Avfall og gjenbruk

Jeg holder på å sette sammen en inspirasjonssamling (såkalt kickoff) for elevene på 8. trinn. Temaet er avfall og energi, klima og miljø, gjenbruk og bærekraftig utvikling - sånn cirka. Her er noen av filmene jeg har tenkt å bruke:
Og denne - om gjenbrukskunst (recycled art)

1 kommentar:

Lord Bård sa...

Utfordrar deg til å utforme konkrete prosjekt med konkrete tiltak som elevane kan gjennomføre i sin kvardag i staden for å hakke på moralen eller den politiske overbevisinga.

Konkrete handlingar går det an gjennomføre saman med andre. Opplevingar kan ikkje delast med nokon, dei er private kjensler som kanskje er eit produkt av konkrete handlingar, men kan også vere eit resultat av indignasjon over andre sin mangel på handling. Så, lag eit prosjekt der elevane utformar tiltak dei kan gjere. Eksempel: finne ut kor mykje søppel dei produserer, kvar kjem det frå, korleis blir det produsert, kven produserer det, kva formål - og korleis klare å redusere med 10, 25 eller 50%. For eksempel er 70-80% av restavfallet mitt plastemballasje. Korleis redusere det til halvparten?