søndag 25. oktober 2009

Forelesning: Celler

Jeg skal ha forelesning for 8. trinn i morgen, og velger å legge forelesningen her i stedet for på It's learning. For det første er det enklere å legge ut tekst, bilder, filmer og linker her, og i tillegg er det jo tilgjengelig for mange flere da. Så på denne måten har jeg tenkt å undervise om cellen:

1. Hvorfor heter det celler?

Elvis Presley: Jailhouse Rock, 1957

Mannen som først oppdaget cellene i sitt hjemmelagde mikroskop, syntes de lignet på de små rommene som munkene bodde på i klosteret - cellene.

2. Celledeling

Her har jeg en plante. Hva skjer hvis jeg deler den i to, og planter delene i hver sin potte?

Her ser du to kjente eksempler på dette fra plantenes verden, klikk på 9: (kilde: viten.no)
Når planter kopierer seg selv, kaller vi det ukjønnet formering.
Når celler kopierer seg selv, kaller vi det celledeling.
Hvis mennesker eller dyr kunne gjort det samme, hadde vi kalt det for kloning.

Kroppen din erstatter døde celler hele tiden ved at friske celler deler seg i to. Hår og negler vokser på denne måten. Hvis en blodgiver gir en halv liter blod til blodbanken, fornyer kroppen det tapte blodet ved celledeling. Og når såret ditt gror, er det fordi hudcellene rundt deler seg i to og erstatter såret.

Her kan du se to korte filmer som viser hvordan celledeling foregår:
3. Stamceller

Hudceller som deler seg i to, danner to hudceller. Blodceller som deler seg, danner to blodceller. Men stamceller som deler seg, kan enten danne to nye stamceller, to vanlige celler eller en av hver. I et befruktet egg finnes det stamceller som kan danne alle de ulike cellene i kroppen vår. Stamceller kan hentes fra benmarg, eller fra befruktede eggceller.

Forskning på stamceller er omdiskutert fordi mange mener det er galt å befrukte egg for å bruke som "reservedeler". Pasienter som har blodkreft, får nye celler laget av stamceller fra benmargen til en donor.

4. Livsprosesser i levende organismer

Det er syv livsprosesser som utføres av alle levende organismer, hvor mange av dem vet du om? Svaret står med hvit skrift, merk teksten for å se fasiten.

1. De skaffer seg mat
2. De bryter ned maten slik at de kan bruke energien i maten
3. De kvitter seg med avfallsstoffene
4. De har bevegelse
5. De kan sanse og reagere på forandringer i omgivelsene
6. De kan formere seg
7. De kan vokse


5. Vannliljene - en gåte om ukjønnet formering


Claude Monet - Vannliljene, 1906

En gartner planter en vannlilje i en dam han har laget. Planten lager en kopi av seg selv i løpet av natten, og neste dag er det to vannliljer. Dagen etter er det fire, deretter åtte osv. Etter 40 dager er dammen helt full av vannliljer. Hvor mange dager tar det før dammen er halvfull med vannliljer? Svaret kan du skrive i kommentarfeltet.

Til slutt kan du jo se lege Trond-Viggo Torgersen forklare hva celler er:


Hva består kroppen av?Hva består kroppen av? (8:41 min)


Jonny Eriksen, 25. oktober 2009.


Del og bruk - gode råd er gratis!