fredag 5. juni 2009

Statistikk i matematikk

Jeg er ingen tilhenger av overdreven bruk av mattebok. Skal elevene jobbe med kjøp og salg, bør de besøke en butikk - eller i hvert fall lage en god kopi i klasserommet. Lekepenger og prislapper hører til. Skal elevene måle, er det tåpelig å måle lengden på linjestykker i boka. Lag fuglekasser, tegn kart eller mål lengden på fiskefangsten - hva som helst, bare elevene får måle virkelige ting.

Og når elevene skal lære om statistikk, bør de få telle noe som er relevant. Jeg valgte trafikktelling som metode for mine elever. Vi dro til nærmeste store veikryss og talte biler i en time i morgenrushet.

Elevene var fordelt på fire ulike tellestasjoner, og hver gruppe fylte ut tre skjema. Et skjema for kjøretøytype (Biler - Busser - Lastebilerl/Trailere - Moped/MC/ATV), et for hvilket bilmerke personbilene var (de tre mest solgte i Norge er Volkswagen, Toyota og Opel), og et for antall personer i hver personbil. Elevene var ivrige og holdt ut hele telletimen. Noen grupper kom litt seint i gang, derfor måtte vi gange opp med f.eks. 1,5 på skjemaene som bare hadde talt i 40 minutter.

Skjemaene ble samlet inn og sortert, og vi hadde en god jobbeøkt der elevene la sammen antall tellestreker fra hver tellestasjon. Siden telleskjemaene var laget for enkel opptelling var det nokså uproblematisk å legge sammen de mange hundre tellestrekene. Fem streker i hver rute x fem ruter på hver linje = 25 streker pr linje. Vi ganget med tidsfaktor (50 minutters telling ga tidsfaktor 1,2, elevene brukte kalkulator til utregningen) og la tabellene inn i regnearkprogram på PC. Der fikk de teste noen enkle funksjoner - autosummer og søylediagram.

Mine elever på 3. og 4. trinn kom ikke lengre i sin analyse enn dette, av ulike årsaker. Litt eldre elever kan regne om til prosent, lage sektordiagram, telle flere bilmerker osv. Slike rapporter kan være et godt utgangspunkt for et leserbrev til lokalavisen eller en rapport til Vegvesenet eller samferdselsetaten i kommunen.

Etter en undersøkelse av trafikkmønsteret kan det være elevene kommer opp med nye spørsmål. En av mine elever var sikker på at det var flere Mercedes enn Opel som passerte tellestasjonen hans, dette kan være interessant å undersøke. Er trafikken like stor hver ukedag? Kanskje ulike klasser kan telle en dag hver? Og hvilket kvarter i løpet av morgenen er det mest trafikk? Samarbeid med SFO for å få telling fra tidlig om morgenen.

Mens vi hadde vår trafikktelling, sto Statens Vegvesen med sin egen tellestasjon 50 meter unna. Artig...

Du kan lese rapporten til mine elever på skolens hjemmeside, og se bilder og diagrammer her.

Ingen kommentarer: