onsdag 3. juni 2009

Gymsalens forbannelse

Gymsalene i landet vårt er en av årsakene til at vi har overvektige og passive ungdommer i dag.


Foto: "Storfjorden" på Flickr

Tenk tilbake på en typisk gymtime på barne- eller ungdomsskolen.

Jeg tipper at du tenker på en innegym-time, i en stor eller liten gymsal. Aktiviteten krever mange deltagere, og gjerne spesielt utstyr - køller, baller, mål, nett, stativ osv. Og aktiviteten er styrt av en lærer / dommer. 

Opp med en hånd hvis du har deltatt på noe lignende det siste året...

Og opp med en hånd hvis du har nøkkel til en gymsal. 

Tenkte meg det...

Hvorfor må gymtimer finne sted innendørs? Se på følgende kompetansemål i kroppsøving for 4. trinn:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • bruke grunnleggjande rørsler i varierte miljø og i tilrettelagde aktivitetar
 • vere med i aktivitetar som utfordrar heile sanseapparatet og koordinasjonen
 • vere trygg i vatn og vere symjedyktig
 • bruke småreiskapar og apparat
 • bruke ball i leikar og nokre ballspel
 • utforske og leike med ulike rytmar og uttrykkje dei med rørsler
 • vere med i songleikar og enkle dansar frå ulike kulturar
 • bruke ski og skøyter der det ligg til rette for det
 • lage og bruke enkle kart til å orientere seg i nærområdet
 • bruke enkle hjelpemiddel og bruksreiskapar for opphald i naturen
 • samtale om reglar som gjeld for opphald i naturen, og kunne praktisere sporlaus ferdsel
 • ferdast ved og på vatn og gjere greie for farane
 • vise evne til samhandling i ulike aktivitetar
 • fortelje frå eigne opplevingar med ulike aktivitetar
 • setje namn på kroppsdelar og rørslemåtar
 • forklare kva personleg hygiene har å seie
 • følgje trafikkreglar for fotgjengarar og syklistar

De grønne målene er mål som ikke kan gjøres i gymsal, de blå er mål som ikke nødvendigvis må gjøres i gymsal, og de gule er mål som gjøres i gymsal. Derfor er min oppfordring til kommunepolitikerne klar: La svømmehallen beholde vannet sitt, og steng gymsalen i stedet!

Og hva er sammenhengen mellom gymsalen og de overvektige og passive ungdommene? Jo, de har ikke vent seg til naturlig bevegelse i tilgjengelig naturmiljø. Når hallene er stengt eller reservert i helgene og på kveldstid, blir det mer fristende å sitte hjemme foran skjermen.

Mine elever har gått i skogen og klatret i fjellet i dag. På fredag skal vi klatre mer, muligens med sikringstau. For noen uker siden bygde vi demninger og broer i bekken, vi har også hatt hinderløype på Torgalmenningen og "Buskebingo" rundt på skoleområdet. I en engelsktime spilte vi fotball med engelskspråklig kommunikasjon, i en mattetime målte vi antall skritt til leirplassen vår. Alle disse bevegelsesaktivitetene er viktigere for barn enn å lære regler og teknikker i ulike idretter, i et syntetisk innemiljø - i gymsalen.

Ingen kommentarer: