tirsdag 12. mai 2009

Ord for uken - Maria Montessori

Vi har for vane å kontrollere barn, men dette kan være direkte skadelig, fordi det kan føre til at deres spontane aktivitet ødelegges. Vår plikt overfor barnet er å hjelpe det til å mestre handlinger som naturen har ment det skal klare.

Maria Montessori, 1870-1952. Les mer om Montessori-pedagogikk på Wikipedia (kort) eller hos Norsk Montessoriforbund (lang)

Ingen kommentarer: