søndag 5. april 2009

Lærerens utfordringer i dagens skole

  • Elevene maser sånn i timene mine at jeg ikke får konsentrert meg om undervisningen
  • Elevene sitter ikke i ro på plassen sin, men vandrer rundt i klasserommet og er opptatt av helt andre ting enn fagene
  • Jeg rekker aldri gjennom pensum, det blir alltid travelt på slutten av timene, og vi får for liten tid til repetisjon på slutten av året
  • Elevene vil mye heller spille data, drive med ballspill, bygge med lego eller leke med dukker enn det som jeg sier de skal gjøre
  • Elevene er så svake at jeg ikke vet hvor jeg skal begynne for å lære dem det de trenger i livet
  • De svakeste elevene skjønner jo ikke engang om det er norsk eller matte vi holder på med, og ligger mange år bak resten av klassen
Hva er elevens utfordringer?

2 kommentarer:

Monika sa...

Kanskje elevens utfordring er

- at de må sitte i ro hele skoledagen slik at de blir ukonsentrerete?
-at de aldri får tid til å stoppe opp og dvele ved noe, men hele tiden må rase videre i pensumlisten?
- at læreren aldri legger opp til aktiviteter som er nær hverdagen deres?
- at læreren fokuserer mer på hva de ikke kan enn hva de kan?
- at alle skal dras gjennom samme løypa på samme tid?

OK, hverdagen er ikke så svart/hvit, men jeg regner med du tok poenget mitt. :)

Nissemann sa...

Hverdagen er kanskje så tragisk enkelte steder, men forhåpentligvis ikke i verken ditt eller mitt klasserom... Takk for kommentar, jeg satte pris på denne kaffeflekken.